Website Preloader

“” 

“ഫെബ്രുവരി 26 മുതൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ 5 പവനിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്ന് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ലക്ഷ്വറി ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ് കാർ സമ്മാനം”

Fill the form to Participate on Ramadan Coupon Draw

Big Ramadan Offer Draw

Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, gif, png, webp, txt, asc, c, cc, h, srt, js, pdf, zip, xcf, doc, docx, docm, dotx, dotm, odt, odc, json. Max. file size: 3 GB

10 + 13 =

നിബന്ധനകൾ

ഈ ഓഫർ 40 ഗ്രാമിന് മുകളിലുള്ള പർച്ചേസുകൾക്ക് മാത്രം

ഒരേ ബില്ലുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല..

ബില്ലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അതേ പേരും ഫോൺ നമ്പറും മാത്രം ഫോമിലും രേഖപ്പെടുത്തുക.

Conditions

This offer is valid for purchases above 40 grams only

No need to upload same bills more than once..

Enter the same name and phone number on the form as on the bill.